• Splácíte více půjček a úvěrů?
• Chcete platit méně a pohodlněji?
• Informace a tipy jak na to

Úrok

Co je to úrok?

Úrok je odměna za půjčení peněz dlužníkovi. Ten, kdo určuje výši úroku a půjčuje peníze, se stává věřitelem. Dlužník může s finančními prostředky volně disponovat, ale musí je do určité doby vrátit spolu s navýšením – úrokem.

Úrok za půjčku nebo vklady

Ve valné většině se úrokem rozumí peněžní částka za poskytnutí úvěru věřitelem. Výše úroku se může lišit a přihlíží se k délce trvání úvěru, k jeho výši, platební schopnosti dlužníka a záznamům v registrech. Úrok může být zároveň výnos z vkladu, který uložíte do banky nebo spořitelny. Finanční instituce peněžní prostředky dále půjčují nebo vhodně investují.

Úroková míra

V souvislosti s půjčkami se žadatelé mohou setkat s úrokovou mírou, která je procentním vyjádřením zvýšení půjčené částky za určité časové období. Platí zde úměra, že čím vyšší je předpokládané riziko nesplacení úvěru, tím věřitel stanoví dlužníkovi vyšší úrokovou míru.









© 2014 Konsolidace-Půjček-bezRegistru.cz, všechna práva vyhrazena.

Kontakt na provozovatele

Prozovovatel stránek není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb.
Stránky byly vytvořeny za účelem poskytnout informace o dané tématice.