• Splácíte více půjček a úvěrů?
• Chcete platit méně a pohodlněji?
• Informace a tipy jak na to

Zástava

K čemu slouží zástava?

Zástavou se rozumí majetek, který slouží jako záruka pro případ nesplacení závazků – dluhu. Nejčastěji dlužníci dávají do zástavy svou nemovitost, čímž věřiteli vzniká zástavní právo k nemovitosti a dlužník ji nesmí bez jeho svolení prodat. Zástavní právo je zaznamenáno do katastru nemovitostí. Jestliže dlužník nedostojí svým závazkům a věřitel nezíská zpět finanční prostředky navýšené o úrok, má právo zpeněžit zástavu prodejem dané nemovitosti.

Co může být v zástavě?

Zástavu nejvíce požadují banky a nebankovní společnosti poskytující hypoteční úvěry a americké hypotéky. Zástavou je v tomto případě kupovaná nemovitost, jiná nemovitost ve vlastnictví dlužníka nebo nemovitost ve vlastnictví třetí osoby, například ručitele nebo příbuzných. Nemovitost musí být vždy v zástavě celá a nikoliv pouze její polovina. Zároveň nesmí být na nemovitost uvaleno věcné břemeno bránící její užívání.

© 2014 Konsolidace-Půjček-bezRegistru.cz, všechna práva vyhrazena.

Kontakt na provozovatele

Prozovovatel stránek není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb.
Stránky byly vytvořeny za účelem poskytnout informace o dané tématice.